Kære Marienlyst Slots Venner.

Efteråret går på hæld, det er snart jul og det er længe siden I har hørt fra os, men det betyder ikke, at vi er faldet omkuld. Der sker faktisk en hel masse. Noget af det er synligt, og noget af det er ikke så synligt for jer.

Det, der ikke er så synligt, er vores arbejde med fondsansøgninger. Vi er helt klar over, at det kan synes længe, at vi gennem flere år har arbejdet med at søge fondspenge, men det er vigtigt at gøre sig klart, at der er tale om en omfattende proces.

Siden vores første ansøgning er vi blevet meget klogere på det kæmpe potentiale, som slottet og haverne byder på, og derfor har vi også udvidet rammerne betydeligt for det, der skal være Marienlyst Slots fremtid.

I hele forløbet har vi haft perspektiverne omkring havekunst med i vores overvejelser, men i starten fokuserede vi mere på kulturelle aktiviteter, der kunne foregå inde på slottet.

Havernes store betydning er blevet mere og mere tydelig for os, og vi har i gennem et længere forløb arbejdet intensivt med at beskrive den vigtige sammenhæng mellem slot og haver, både den arkitektoniske have foran slottet, og den landskabelige have bag slottet.

Tanken er, at slottet i fremtiden skal danne ramme om formidling af havekunst. Et sådant sted findes ikke herhjemme, og Marienlyst Slot vil blive det første “havekunstmuseum” i Danmark.

Det er spændende at træde helt nye stier, men det forhold, at vi ikke har lignende steder at henvise til eller sammenligne med, stiller store krav til argumentationen, og det har været nødvendigt at bruge mange kræfter på dels at begrunde et sted, der formidler havekunst, dels at udtænke og beskrive, hvordan formidlingen skal foregå.

Det kræver både tid og kræfter at få gjort dette på et seriøst og fagligt højt niveau, og for at sikre fagligheden har vi også involveret forskellige kompetente samarbejdspartnere i vores sag. Glædeligt er det at konstatere, at der også i faglige kredse er bred opbakning, hvilket vi tænker understøtter arbejdet med at skaffe den fornødne kapital.

Heldigvis ligger slottet ikke tomt og tyst hen, mens dette arbejde pågår. Som mange af jer ved, så danner slottet ofte rammen om interessante arrangementer, og i løbet af efteråret har vi haft koncert med Marienlyst Slots Kapel, teaterforestilling med Hamletscenen, Lancier-aften sammen med Alliance Francaise, og foredrag om maleren Eckersberg og om etnobotanik i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Årets sidste arrangement bliver af en lidt anden karakter, idet vi for første gang afholder en udstilling, der strækker sig over en længere periode.

“En Eventyrlig Udstilling” er åben i perioden 7. – 20. december, alle dage kl. 11-16.

Entré kr. 50,-/ Gratis adgang for medlemmer af MSV.

Découpagekunstneren Ellen Norman Lindhardt, der er bosat i Helsingør, samarbejder med blomsterkunstneren Tage Andersen, og de har med stor succes udstillet på Tage Andersens “Gunillaberg” i Sverige. For første gang vises Ellen Lindhardt og Tage Andersens udstilling i Danmark, og det sker på Marienlyst Slot i Helsingør.

“En Eventyrlig Udstilling” omfatter både værker fra udstillingen “Eventyrlige Drømme” og fra dette års udstilling “Tage Andersens Eventyr”. Ellen Lindhardt vil desuden supplere med udvalgte Helsingør-motiver.

Ellen Lindhardt er en stor beundrer af Marienlyst Slot og har doneret udstillingen for at støtte vores arbejde med at genrejse Marienlyst Slot, så alle igen kan få mulighed for at glæde sig over det enestående bygningsværk og de omgivende historiske haver.

Ordet “découpage” er fransk og betyder helt enkelt at klippe ud. Teknikken har været kendt siden 1700 tallet og anvendes til både dekoration og illustration. Her hjemme er især Dronning Margrethe kendt for sine illustrationer med découpager.

Ellen Lindhardt anvender découpage-teknikken som “pensel” – hvor hun maler med saks. Med sine billeder vil hun fortælle og inspirere, og bag hvert værk ligger ønsket om at formidle glæde, håb, visioner og – ikke mindst – eftertanke.

Bestyrelsen sender en stor tak til Ellen Norman Lindhardt og Tage Andersen, fordi de med “En Eventyrlig Udstilling” yder et vigtigt bidrag til at skabe et nyt og levende Marienlyst Slot.

Et sådant arrangement, der strækker sig over 14 dage, kræver en stor frivillig indsats, idet Marienlyst Slots Venner i vidt omfang skal træde til som ”kustoder”. Heldigvis har en del af de trofaste frivillige sagt ja til at være på slottet en hel eller halv dag, men der er brug for flere, som har lyst til at give en hånd med. Interesserede kan kontakte Birgit Stenderup på:

info@marienlyst.nu eller på tlf. 2127 0281.

Vi har tidligere skrevet om, at vi på grund af restriktioner fra brandvæsenet, kun havde lov til at være 50 personer på slottet ad gangen. Det gav nogle kedelige begrænsninger, når vi havde indendørs arrangementer, og for at ændre på dette besluttede vi at etablere de foranstaltninger, der var nødvendige for at udvide antallet: En nødudgang på 2. sal, flugtvejsbelysning, og brandkursus til bestyrelsen samt arrangementsgruppens medlemmer.

Den glædelige og længe ventede nyhed er, at der nu er givet tilladelse til, at der må være 150 personer på slottet. Vi glæder os meget til at kunne lukke flere ind.

Med venlige hilsner og med ønsket om en god jul og et godt nytår

Michael Brostrøm
formand

Læs mere om udstillingen på Sjællandske Medier, SN.dk

Foto: Allan Nørregaard