Marienlyst Slots Venner

Beretning

Da vi som initiativtagere i foråret 2012 havde de første spæde diskussioner om at forene kræfterne i at bevare Marienlyst Slot, tror jeg ingen af os havde drømt om, hvor mange kræfter der skulle investeres i projektet, og hvor lang tid det ville tage.

Vi har nu arbejdet intenst i 3 år med at sikre fremtiden for et nyt liv på Marienlyst Slot, og vi er nu nået til den 3. ordinære generalforsamling.

I bestyrelsen arbejder vi stadigt benhårdt på sagen, og vi synes vi er kommet langt, selv om vi endnu ikke har fået tilsagn om den store donation, der skal sikre færdiggørelsen af renoveringen og give mulighed for den nødvendige tilbygning, som vil skabe fremragende vilkår for at formidle havekunstens historie og havekulturen i både ind- og udland, sammen med de andre øvrige varierende arrangementer, vi glæder os til at skabe.

Fondsansøgningerne
Der skal ikke herske tvivl om, at det vi allerhelst ville kunne fortælle, det var, at vi havde fået den store bevilling på plads.

Men som vi undervejs har fortalt, så er det mere vanskeligt end som så.

Vi har, udover ansøgning til ”den store fond” også arbejdet med andre muligheder – muligheder vi stadig forfølger.

Vi har løbende haft dialog med ”den store fond”, og vi er også blevet bekræftet i både nødvendigheden af og kvaliteten i vores projekt, men vi må også konstatere, at andre forhold spiller ind, og at vi er kommet ”i klemme” i det faktum, at ”den store fond”, tidligere har doneret ganske mange penge til Helsingør, og måske derfor synes, ”at Helsingør har fået nok”.

Det handler altså ikke om lødigheden i vores projekt, men blot det at have søgt på et forkert tidspunkt.

Det er selvfølgeligt lidt ærgerligt, men det ville være meget værre, hvis vi var blevet dømt bort på grund af indholdet i projektet.

Så vi arbejder ufortrødent videre med andre fonde, og, synes vi, med et forbedret produkt.

Vi ved godt, at det er ambitiøst også at inddrage genskabelsen af den romantiske have i det samlede projekt, men vi er blevet mere og mere overbeviste om, at muligheden for at rejse de nødvendige midler hænger nøje sammen med at kunne skabe et sted, hvor ikke bare bygningerne er unikke, men hvor også aktiviteterne er noget helt særligt, og hvor vi udnytter de fantastiske omgivelser.

Fra starten arbejdede vi med at inddrage mange forskellige aktiviteter.

Den buket fik på et tidspunkt tilnavnet ”blandede bolsjer”, og vi erkendte, at en fremtid som kunst- og kulturhus, næppe ville tænde en fondsgiver, idet disse funktioner allerede er tilgodeset i vores region.

Så vi har erkendt, at vil skal stille skarpt på, at tilvejebringe noget helt unikt, som ikke findes andre steder, og finde ind til det der er slottet sjæl, og det der er helt særligt ved MS, er jo netop kombinationen af slot og have.

Det er vores opfattelse, at havekunst vedkommer alle. Vi har alle, selv som bymenneske, et bestemt forhold til naturen. Det kan være et stykke skov, byparken, vores altankasse eller vores egen have.

En storby uden parker er utænkelig, og byparkerne er ukrænkelige, også selv om der er stort økonomisk potentiale i udstykning til byggegrunde.

Havekunsten repræsenterer et åndehul, hvor man kan møde den natur vi er rundet af, og som taler til syns-, høre- og lugtesansen i en symbiose, der er enestående for en kunstart.

Havekunst er en kunstart, hvor brugeren får mulighed for helt at lade sig omslutte af kunstværket.

Vi tager udgangspunkt i at skabe en ramme, hvor vi lægger vægt på at kunne formidle en 400-500 år lang havehistorisk udvikling, hvor vi belyser de skiftende idéindhold, stilarter og havekunstneriske udtryk, akkurat som vi har beskrevet i den lille bog vi udgav sidste forår, ”Marienlyst Slot og haver.”

Den ramme findes på Marienlyst Slot, hvor nogle af de fineste arkitekter og gartnere gennem tiden har udnyttet den unikke sammenhæng mellem slot og have, til at åbne et vindue til det bedste i europæisk arkitektur og havekunst.

Som I sikkert husker, har vi udarbejdet et meget flot og spektakulært forslag til opførelse af en ny udstillingsbygning på bagsiden af slottet, ind i den eksisterende skrænt.

Det er nødvendigt med denne arealforøgelse, hvis vi skal kunne rumme de tanker og ideer vi har lanceret, og både Det særlige Bygningssyn og Kulturstyrelsen har givet principielt tilsagn om at godkende vores forslag til udbygning.

For at få plads nok, overvejer vi for tiden, om 1. salen i virkeligheden primært også skal benyttes til at formidle havekunstens historie. De smukke lokaler på 2. salen vil blive brugt til medlemsarrangementer og andre events.

Med baggrund i alle disse tanker er vi derfor i gang med en større bearbejdning af vores fondsansøgning, hvor vi først og fremmest lægger vægt på vigtigheden af at skabe et unikt sted for formidlings af havekunstens historie, og hvor vi derefter peger på Marienlyst Slot som et oplagt sted og lave denne formidling

Byrådet
På Byrådets møde i marts 2014 fik vi udvidet vores mandat til også at søge midler til at genskabe den romantiske have, der er placeret bag Marienlyst Slot, og som strækker sig langs kystbrinken helt ud til Højstrup.

På dette tidspunkt havde vi en tidsramme der hed august 2014, for tilbagemelding på vores bestræbelser på at søge midler, og på Byrådets møde blev mandatet forlænget til sommeren 2016.

Efterfølgende har der været lidt forvirring om omfanget af og vilkårene for det mandat vi fik, og sagen har derfor endnu en gang været behandlet i Byrådet den 19. januar 2015.

Det er meget glædeligt, at vi endnu en gang har fået enstemmig opbakning fra Byrådet til vores arbejde, og vores mandat er nu entydigt forlænget til medio 2016, hvilket giver os god arbejdsro.

Samtidig fik vi også stillet i udsigt, at vi kunne benytte portnerboligen, når den tid kommer.

Fuldstændig opbakning og et tæt samarbejde med Helsingør kommune vil være et grundlæggende vilkår for vores fondsansøgning, så vi er glade for den politiske opbakning, og vi har desuden etableret en række møder med kulturchef Jørgen Sprogøe, som giver mange gode input, og møderne sikrer en løbende dialog.

Donationer
Der er rigtig mange, der støtter vores arbejde for at sikre Slottets fremtid, og selv om det arbejde der bliver gjort er frivilligt, så har vi alligevel brug for økonomiske ressourcer at trække på.

Det er derfor dejligt at kunne berette, at vi igen har fået en meget fin donation fra Ragnar Moltzaus Fond, denne gang på 50.000 kr.

Vi er meget taknemmelige for en sådan håndsrækning, og det åbner mulighed for at igangsætte mindre projekter i ”det store projekt”.

Den fine donation vi fik fra Dronningen og Prins Henriks Fond på 30.000 kr. til genopsætning af de fire tagvaser blev omsat til virkelighed i efteråret 2014, hvor Prins Henrik tirsdag den 14. oktober forestod genopsætningen af de fire vaser på slottets tagbalustrade, som vi synes fuldender den udvendige renovering.

Omkring 250-300 medlemmer overværede, at Prins Henrik affyrede en saluteringskanon da vaserne blev ”afsløret”. Saluteringskanonen tilhører Helsingørs kgl. Privilegerede skydeselskab, og Erik Fritzbøger fra Hjemmeværnet havde ansvaret for affyringen. Desuden blev der talt af både formanden for Marienlyst Slots Venner, og Borgmester Benedikte Kiær.

Da vi stadig kun må være 50 personer til stede på slottet ad gangen, måtte vi desværre lade flertallet af de deltagende blive udenfor. De blev til gengæld trakteret både med øl og vin, og dejlig jazzmusik, leveret af to dygtige elever fra Helsingør Musikskole, nemlig Jonathan Melbye Bak på kontrabas og Frederik Engel på tenorsaxofon.

Indendørs havde vi den glæde, at Prins Henrik reciterede to digte fra sin seneste digtsamling, ”I mine lykkelige nætter”. Digtene, ”Haverne i Helsingør” og ”Tårnene i København” blev først reciteret på fransk, og derefter på dansk af skuespiller Joen Bille.

Som musikalsk indslag spillede saxofonisten Asger Utrup Nissen fra Helsingør Musikskole et stykke musik af Duke Ellington, som fint modspil til Prinsens digte.

Vi siger stor tak til de mange frivillige medlemmer, som stiller op, både til forberedelserne og til oprydningen, ligesom vi siger tak til Lynhjem’s eft, Michael Find’s blomster, OK-udlejning og Carlsberg for kærkomne tilskud til arrangementet.

Marienlyst Slots Venner har også fået en fin donation i form af et maleri udført af Georg Seligmann, hvor motivet er fra havens nordlige indgang med både vaser og portnerbolig.

Arrangementer
Selv om vi har brugt mange kræfter på at arbejde med fondsansøgninger, og med at vedligeholde de politiske kontakter, så har det også været vigtigt for os, at vedligeholde kontakten til medlemmerne, og afholde nogle arrangementer på slottet.

Vi er stadig så heldige, at vi oplever en stor velvillighed fra forskellige kunstnere og fagpersoner, der ganske uden honorar er klar til at stille op og understøtte vores bestræbelser, og vi synes vi har haft nogle rigtig gode eftermiddage på Slottet.

Som I ved, har vi på grund af restriktioner fra brandvæsenet, hidtil kun haft lov til at være max 50 personer på slottet af gangen, hvilket har givet kedelige begrænsninger, når vi har indendørs arrangementer.

Det har vi længe ønsket at ændre på, og vi har derfor fået etableret en ny, midlertidig, broforbindelse fra Kongens Have og til kongens værelse på 2. sal. Udover det er vi ved at etablere lovpligtig flugtvejsbelysning, og når det er på plads, får vi mulighed for at være betydelig flere på slottet af gangen.

Med broforbindelsen har vi nu også mulighed for at tilbyde gangbesværede og kørestolsbrugere adgang til arrangementerne på 2. sal – det er vi meget glade for.

Vi afholder mange slags arrangementer i løbet af året, og det er glædeligt at Helsingør Kommune er positive overfor, at slottet kan benyttes til forskellige formål, der fremmer projektet.

Det at vi samarbejdet med andre parter betyder, at vi får tilført nye idéer og flere ressourcer, og at vi på den måde magter flere og større arrangementer, f.eks. afholdelse af livsstilsmessen ”Living coast to coast”, som løber af stabelen den sidste weekend i juni.

Det første arrangement efter generalforsamlingen sidste år var et udendørsarrangement, hvor der den 25. maj blev afholdt plantebyttedag. Mange fandt vej, både med boder med planter, og de der gerne ville have noget med hjem. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Lise-Lotte Truelsen fra den lokale havegruppe Havefreaks, og var en så stor succes, at vi gentager den her den 31. maj i år.

Af andre udendørsarrangementer kan vi nævne havevandringen i såvel parterrehave, som de bagvedliggende rester af den romantiske have. Den blev gennemført den 18. maj, og på trods af øsende regnvejr deltog over 100 mennesker, og vi gentog havevandringen den 30. august.

Som guider optrådte forfatterne til vores bog, Marienlyst Slot og Haver, kunsthistoriker Lulu Salto Stephensen, museumsinspektør Lars Bjørn Madsen og arkitekt Hannes Stephensen.

Resten af vores arrangementer er foregået indendørs på slottet.

Vi har etableret et fint samarbejde med Helsingør Teater, ved Jens Frimann, som har stået for en række arrangementer på slottet.

Den 3. og 4. august opførte den spanske gruppe Kamchatka en levende installationsforestilling, ”Habitaculum.”

Den 22.-26. august var det Figura Ensemble der gæstede slottet med deres forestilling, ”Et glimt – så er jeg væk igen.”

Den 24.-28. september havde vi besøg af Cantabile 2 som opførte ”Lykkens paradoks”.

Den 2. og 3. oktober kunne man overvære Sofie Lebech’s fremførelse af ”Skrøbelige liv”.

Den 29. oktober var det Det flydende teaters tur til at opføre ”pagten”, og rækken af opførelser blev afsluttet

Den 11. januar hvor Jannie Faurschou fremførte ”Med ørerne på stormkrog”, en forestilling baseret på Inger Christensens digte.

Udover samarbejdet med Helsingør teater, har vi, med hjælp fra Susanne Schytt, igen haft glædeligt gensyn med vores meget musikalske russiske venner, som besøgte os den 25. og 26. oktober med ”Musical greetings from Skt. Petersburg.”

Den 23. november havde vi besøg af Hamletscenens direktør Lars Romann Engel, som engageret fortalte om ”Hamlet som brobygger mellem middelalder og renæssance.”

Den 25. januar var det Ole Christiansens tur, fra Helsingør kommune, til at formidle budskabet om projektet ”Kongernes Nordsjælland”, et særdeles relevant emne for MSV.

Som sidste arrangement inden generalforsamlingen blev vi den 22. februar underholdt af ”Unge talenter” fra Helsingør Musikskole. Talenterne var Katrine Østergård/Rune Johansen/Thor Køppen/Signe Ebstrup/Nikolai Vasili Nedergaard/Sarah Zillo/Sia Kofoed-Heller/Adis Basic.

Økonomi og medlemmer
Allerede efter foreningens første leveår kunne vi tælle 900 medlemmer, og ved sidste generalforsamling havde vi omkring 1.200 medlemmer.

Med så mange medlemmer, vil der være nogle der falder fra undervejs, men heldigvis kommer der nye til, så det ser ud til, at medlemsantallet er nogenlunde konstant, så vi fortsat kan mønstre omkring de 1.200 medlemmer.

I bestyrelsen er vi meget glade for den opbakning foreningen oplever, og vi er sikre på, at det er med til at skubbe projektet i den rigtige retning.

Med kontingentbetaling og donationer har vi fået skabt et fornuftigt økonomisk grundlag for at kunne sætte forskellige initiativer i værk.

Parallelt med det intense arbejde for at skaffe midler til renoveringen, satser vi stadig på også at lave interessante arrangementer for foreningens medlemmer.

Vi arbejder dog fortsat på, at de optrædende gør det gratis for at promovere projektet, og de får stadig blot en symbolsk boggave eller lignende, så arrangementerne normalt hviler i sig selv, så det ikke dræner beholdningen.

Sidste år producerede vi den lille bog ”Marienlyst Slot og Haver”, som blev præsenteret på generalforsamlingen, og uddelt til medlemmer og samarbejdspartnere.

Bogen blev rigtig godt modtaget, og har også fået fin avisomtale, og der er ingen tvivl om, at den er et meget vigtigt og overbevisende bidrag til vores fondsansøgning.

Normalt er det en meget bekostelig affære at udgive en bog, men også i dette projekt har vi fået stor støtte, først og fremmest fra de tre forfattere Lulu, Hannes og Lars, som har arbejdet helt gratis. Denne store hjælpsomhed har betydet, at vi har kunnet holde omkostningerne indenfor det beløb, vi har fået doneret.

Ved årsskiftet 2012/13 producerede vi en kalender med foto fra slottet, og som blev delt ud til medlemmer og potentielle bidragsydere. Den var udgiftsneutral, da en lang række forretningsdrivende gav et bidrag, så vi kunne producere den.

Kalenderideen tog vi op i efteråret, og producerede en ny kalender for 2015. I år blev den illustreret med eksempler på, hvordan forskellige kunstnere gennem tiden har oplevet Marienlyst Slot.

Igen i år har erhvervs- og forretningslivet i Helsingør velvilligt bidraget til fremstillingen, og vi kunne notere flere end 60 bidragsydere, hvilket vi naturligvis takker for, idet fremstillingen af kalenderen ikke bare var udgiftsneutral, men kunne vise et lille overskud.

Kalenderen er både tænkt som en gave til medlemmerne, og naturligvis også til at promovere foreningens arbejde. Vi har et lille overskud af kalendere, og selv om vi er kommet et stykke ind i året, er det også en fin lille billedbog, og I er som medlemmer meget velkomne til at få flere eksemplarer til uddeling blandt interesserede.

Vi takker alle de frivillige der uselvisk giver en hånd med for at fremme projektet, og vi takker for medlemmernes store støtte til arbejdet med at skaffe midler til at give Marienlyst Slot et nyt liv, og vi tænker at arbejde ufortrødent videre.

Helsingør den 19. april 2015

På bestyrelsens vegne
Michael Brostrøm
Formand