Nyhedsbrev, Januar 2019

Nyhedsbrev, Januar 2019

Kære medlemmer af Marienlyst Slots Venner. Ansøgning til Helsingør Byråd om medfinansiering Som vi skrev til jer i slutningen af november, har vi sendt en ansøgning om medfinansiering til Helsingør Byråd. I ansøgningen er der ikke lagt skjul på, at vi efter mange års...
Information om fondsansøgninger

Information om fondsansøgninger

I vores arbejde med fondene, er det blevet tydeligt for os, at det er nødvendigt, at Helsingør Kommune, som bygningsejer, bliver meget mere tydelig på, hvad de vil med slottet, og hvis vi skal gøre os håb om fondsdonationer, vil det også være nødvendigt med en...
Nytårskur

Nytårskur

Nytårskur på Marienlyst Slot den 7. januar 2018, med herlig sang fremført af det lokale kor,  La Corius, der består af 11 sangere fordelt på 4-5 stemmer. Korets fremførte sange fra Bellmann til Beatles, til stor glæde for de mange medlemmer, der bagefter nød et glas...
Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Marienlyst Slots Venner Søndag den 30. april 2016, kl. 14.00 på Hotel Marienlyst Dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning om det forløbne år Foreningens regnskaber Indkomne forslag Fastsættelse af...
Orienteringsbrev 26. august

Orienteringsbrev 26. august

Kære Marienlyst Slots Venner. Sommeren nærmer sig sin afslutning, og vi er ved at være klar med nye aktiviteter, men først lidt orientering om projektet. Forlængelse af mandat I bestyrelsen er vi meget bevidste om, at det er et stort arbejde, vi har påtaget os, og...
Nyhedsbrev, 12. maj 2016

Nyhedsbrev, 12. maj 2016

Kære Marienlyst Slots Venner. Tilslutningen til generalforsamlingen var overvældende, og det skyldes uden tvivl, at der efterfølgende var et spændende foredrag, der trak. Vi havde heldigvis reserveret en sal med rigtig god plads, så over 300 mennesker fik en stor...