Kære Marienlyst Slots Venner.

Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere foreningens medlemmer til efterårets første arrangement, hvor

Kunsthistoriker, dr.phil. Ulla Kjær fortæller om Marienlyst Slot-arkitekten Jardin

søndag den 22. september og søndag den 6. oktober. 

Begge arrangementer finder sted kl. 15.00-17.00 og foregår naturligvis på Marienlyst Slot. Arkitektens eget hus må være den bedste ramme om et foredrag om ham!

Den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin kom til Danmark i 1754 for at færdiggøre Marmorkirken i København, men han kom også til Helsingør for at bygge Marienlyst Slot, og han fik stor betydning i Danmark, hvor han blev landets første professor i arkitektur og chef for bygningsvæsenet. Samtidig var han en meget aktiv udøvende arkitekt og skabte – ud over Marienlyst Slot – værker som Thotts Palæ, der huser Den Franske Ambassade på Kongens Nytorv, Bernstorff Slot og Det Gule Palæ i Amaliegade. Og det var ikke kun bygninger, som Jardin kunne tegne. Han var også en dygtig landskabs- og møbelarkitekt.

Jardin hørte til blandt de kunstnere, der for alvor forstod at fortolke tendenserne i det opbrydende og nyskabende 1700-tal. Med ham kom nyklassicismen til Danmark, og den danske bygningskunst blev bragt på højde med det bedste på det internationale plan – i en form, som på samme tid er meget dansk.

Jardin var en uhyre spændende og alsidig arkitekt, og når vi præsenterer foredragsholderen kan vi love, at der er tale om en person med et helt særligt kendskab til Jardin. Kunsthistorikeren Ulla Kjær, som er museumsinspektør på Nationalmuseet, er nemlig kvinden bag den imponerende og meget roste doktordisputats: Nicolas-Henri Jardin – en ideologisk nyklassicist. Det er et imponerende værk på 1428 sider, og en sværvægter i enhver forstand.

Værket om Jardin placerer for alvor Marienlyst Slot i en væsentlig national og international sammenhæng, og vi er derfor meget taknemmelige for, at Ulla Kjær vil komme til Helsingør og dele ud af sin store og spændende viden.

I foreningen oplever vi stor interesse for medlemsarrangementerne, og forventer også stor interesse for foredraget om Jardin. Vi forsøger os derfor med at tilbyde foredraget to søndage, og skal venligst bede om, at den ønskede dato præciseres i forbindelse med bestilling. Billetprisen er 50 kr. incl. et glas vin i pausen, og bestilling af billet sker på mailadressen info@marienlyst.nu – efter princippet ”først til mølle”.

Arrangementsgruppen har flere spændende arrangementer på programmet. Vi kan derfor anbefale at I allerede nu sætter kryds ved følgende datoer:

9. november: Unge talenter spiller på Slottet, samt

8. december: Jul på Slottet

Nærmere orientering om disse arrangementer følger i det kommende orienteringsbrev.

Vi har tidligere orienteret om, at vi har ansøgt Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond om tilskud til genopsætning af Jardins vaser, der er en oprindelig del af slottets dekoration, og måske har I også læst i den lokale presse, at vores ansøgning er imødekommet. Vi anser naturligvis denne støtte som en vigtig anerkendelse af projektet, ligesom den symbolske værdi for det videre arbejde er betydelig. Vi er derfor glade for, at Helsingør Kommune netop har givet grønt lys til at rensning og opsætning af vaserne kan påbegyndes, og vi ser meget frem til at kunne invitere foreningens medlemmer til et festligt arrangement i forbindelse med ”afsløringen”.

Ganske uopfordret har vi modtaget endnu en donation fra en lokal fond, der ønsker at støtte foreningens arbejde. Det er et dejligt skulderklap og et kærkomment bidrag til at dække de udgifter, vi har i forbindelse med projektet.

Som nævnt i sidste orienteringsbrev er vi i løbende dialog med Helsingør Kommune, der ejer Marienlyst slot, og vi har sammen med kommunen kigget på forskellige modeller for, hvordan de formelle forhold kan skrues sammen. Vi har haft nogle meget konstruktive møder, og det har resulteret i, at der nu kommer en indstilling til Byrådet, der imødeser vores ønsker.

Med venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup