Kære medlem af Marienlyst Slots Venner.

Vi er nu nået til april måned, og i henhold til vedtægterne for Marienlyst Slots Venner skal der afholdes generalforsamling i april måned, og vi indkalder derfor til generalforsamling

ONSDAG  DEN  24. APRIL 2013,  KL. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes i Toldkammeret, 1. sal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om det forløbne år
 3. Foreningens regnskaber
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Bestyrelsen har fremsat forslag om nogle få praktiske ændringer til vedtægterne, som kan hentes her.

Andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den onsdag den 17. april. Forslag kan sendes til info@marienlyst.nu eller til formanden Michael Brostrøm, Ndr. Strandvej 26 C, 3000 Helsingør.

På foreningens stiftende møde den 29. april 2012 blev bestyrelsen sammensat af følgende personer:

 • Carl Gyllenhoff
 • Hannes Stephensen
 • Jan Leonhardt Jensen
 • Lone Hvass
 • Michael Brostrøm
 • Per Godtfredsen
 • Tom Hansen
 • Birgit Stenderup

I det forløbne år, er Carl Gyllenhof, af arbejdsmæssige årsager, udtrådt af bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.

Såfremt andre af foreningens medlemmer ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, eller som suppleant, hører vi meget gerne om det på forhånd.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding til generalforsamlingen ske på info@marienlyst.nu, senest den 19. april 2013.

Vi glæder os til at se dig på generalforsamlingen, og gør for god ordens skyld opmærksom på, at kontingent for 2013 skal være betalt inden adgang til generalforsamlingen.

Vi har tidligere meddelt, at de medlemmer der betalte kontingent i 2012, samtidig også har betalt kontingent for 2013.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 Michael Brostrøm

formand