I vores arbejde med fondene, er det blevet tydeligt for os, at det er nødvendigt, at Helsingør Kommune, som bygningsejer, bliver meget mere tydelig på, hvad de vil med slottet, og hvis vi skal gøre os håb om fondsdonationer, vil det også være nødvendigt med en tilkendegivelse om medfinansiering af renoveringen.

For at diskutere dette afholdt vi et seminar den 15. august, hvor vi havde inviteret Byrådet til dialog om disse emner og om fremtiden for slottet. Vi havde nogle gode drøftelser, og resultatet af disse har medført, at vi nu har sendt en egentlig ansøgning til Byrådet om medfinansiering, samt vilkår for det videre arbejde. Vi forventer, at ansøgningen bliver behandlet i Kulturudvalget den 4. december og i Byrådet den 17. december, og vi krydser fingre for et positivt resultat.