Helsingør den 10. juni 2012

 

Kære Marienlyst Slots Venner.

 

 

Vi fortalte i sidste nyhedsbrev, at vi stadig manglede at få fastlagt vilkårene for vores mandat, og at vi var bange for, at der kunne gå et stykke tid, før vi for alvor kunne komme i gang, men heldigvis gik det ikke så galt, for det lykkedes relativt hurtigt at få et møde med Borgmesteren, Formanden for Kulturelt Udvalg og Kommunaldirektøren. Og det var et godt møde, hvor vi blev præsenteret for de beløb som vi – efter kommunens opfattelse – skal ”finde”, men også et møde, hvor vi fik indtryk af stor imødekommenhed og interesse for projektet. Vi fik de nødvendige aftaler på plads, så vi nu for alvor kan komme i gang, også med vores egen bygningsmæssige undersøgelse.

Den omfattende godkendelsesprocedure af vores vilkår i både Økonomiudvalg og Byråd er forenklet således, at Byrådet blot skal orienteres den 25. juni. Til den orientering er vi blevet bedt om at bidrage med en mere uddybende beskrivelse af vores forslag til fremtidig anvendelse af slottet. Det bliver ikke den endelige projektbeskrivelse, men en uddybning af de forslag, der er omtalt i vores oplæg til drift og organisering af Marienlyst Slot – et oplæg, der blev udsendt til jer sammen med orienteringsbrevet den 17. april 2012.

 

Vores problem med at få adgang til slottet blev også løst på mødet, og vi har i går været på en besigtigelse af slottet. Den udvendige istandsættelse er ved at være afsluttet, og byggelederen viste os rundt, så vi kunne få et indtryk af, hvad der er lavet udvendigt, og hvad der mangler indvendigt.

 

Efter flere års afspærring var det spændende at komme indenfor, hvor der tydeligt venter en meget omfattende og kostbar istandsættelse, men det var en positiv oplevelse at gense slottet, og selvom de fine rum fremstår noget ”afpillede”, er det alligevel ikke svært at forestille sig, hvor smukt det kan blive, når vi forhåbentlig får muligheden for at gøre det færdigt indvendigt.

 

Mange af vores støtter har fulgt opfordringen i sidste nyhedsbrev om at melde sig ind i foreningen, og vi håber, at flere vil følge efter. Også lokale foreninger har meldt sig og støtter vores arbejde. En af dem er Spiseklubben Grydeklar, der har som formål at udvikle det frivillige sociale fællesskab mellem mennesker, der ønsker at nyde et veltillavet måltid mad sammen en gang imellem, og hvor debat, musik, eller kulturindslag indgår som krydderi.

 

 

For at skabe opmærksomhed om den nystartede spiseklub og for at støtte Marienlyst Slots Venner har ”Grydeklar” arrangeret:

 

Picnic i Marienlyst Slotshave onsdag den 13. juni kl. 18.00.

 

Forhåbentlig bliver det godt vejr, men i tilfælde af regn, er der reserveret et lokale i nærheden.

 

Det er spiseklubbens første fælles arrangement, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, men man kan også deltage som gæst.

 

Spiseklubbens frivillige kokke sørger for maden, og prisen er 30 kr. for medlemmer af spiseklubben, 40 kr. for gæster, og 20 kr. for børn under 10 år. Prisen inkluderer vand eller saftevand – øvrige drikkevarer medbringes, ligesom deltagerne opfordres til at medbringe gaffel, evt. tæppe/klapstol, og måske kaffe til sig og sidemanden.

 

Der kræves ikke tilmelding, men det er selvfølgelig praktisk at vide nogenlunde hvor mange, der deltager, og vil man være sikker på at få noget at spise, vil vi anbefale, at man tilmelder sig på mail: grydeklar3000@gmail.com

 

Marienlyst Slots Venner vil over kaffen fortælle om slottet og om det fremtids- projekt, som vi arbejder med.

 

Vi er meget taknemmelige for, at Spiseklubben på denne måde støtter vores arbejde, og vi håber, at mange af jer har tid og lyst til at deltage i en hyggelig picnic, hvor vi også får god mulighed for en snak med hinanden om fremtiden for Marienlyst Slot.

 

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup