Kære Marienlyst Slots Venner.

Tilslutningen til generalforsamlingen var overvældende, og det skyldes uden tvivl, at der efterfølgende var et spændende foredrag, der trak. Vi havde heldigvis reserveret en sal med rigtig god plads, så over 300 mennesker fik en stor oplevelse ved at møde Søren Ryge personligt og nyde hans spændende fortælling.

Selve generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser. Formanden kunne berette om endnu et år med mange aktiviteter og mange nye medlemmer. Om status i projektet oplyste formanden, at der endnu ikke er kommet tilsagn om den store donation, men at bestyrelsen stadig arbejder hårdt på at søge fondspenge, og så håber vi meget, at Byrådet den 20. juni vil forlænge vores mandat, så vi kan fortsætte arbejdet. Yderligere information fra generalforsamlingen er vedhæftet i form af referat, beretning samt regnskab.

Som nævnt i beretningen er foreningens hjemmeside www.marienlyst.nu blevet opdateret med mere indgående information om fremtidsprojektet. Vi har forsøgt os med information i flere “lag”: Et overordnet indtryk af projektet får man ved at læse hovedmenuerne. Ønsker man yderligere information om projektet, kan man dykke ned i undermenuerne.

I den kommende tid danner Marienlyst Slot ramme om flere spændende arrangementer:

Kunstrunden

Som tidligere nævnt afholder Kunstrunden Nordsjælland i Pinsen stor fællesudstilling på slottet. 80 kunstnere deltager i udstillingen, der omfatter maleri, grafik, skulptur, keramik, tekstilkunst, smykker, m.m. Ud over udstillingen på Marienlyst Slot, hvor hver enkelt kunstner er repræsenteret, er der “åbne døre” i de enkelte kunstneres atelierer, gallerier og værksteder. Udstillingen på Marienlyst Slot er åben 13. maj kl. 13-19 og 4.-16. maj kl. 10-17. Der er gratis adgang for medlemmer af Marienlyst Slots Venner, og man kan læse mere om udstillingen på www.kunstrunden.dk og på www.facebook.com/Kunstrunden-Nordsjælland/

Plantebyttedag

Søndag den 29. maj kl. 13.00-16.00 afholder Marienlyst Slots Venner og Havegruppen Havefreaks den populære årlige Plantebyttedag i parterrehaven. Her er alle velkomne og man kan medbringe planter, som man gerne vil bytte, købe, sælge eller give bort.

Måske især af interesse for de mange nye medlemmer vil der i forbindelse med plantebyttedagen den 29. maj være rundvisning på slottet med orientering om fremtidsprojektet. Slotsrundvisningen giver også mulighed for at se en ny fotoudstilling om den franske arkitekt N.F. Jardin, der stod for opførelsen af Marienlyst Slot. Fotograf Roberto Fortuna, Nationalmuseet har leveret de smukke fotografier, der danner kernen i udstillingen, og selve udstillingen er udarbejdet og tilrettelagt i samarbejde mellem kunsthistoriker, dr. phil. Ulla Kjær fra Nationalmuseet og arkitekt Hannes Stephensen fra Marienlyst Slots Venner. Rundvisningen finder sted den 29. maj kl. 15.00 og der er tilmelding på info@marienlyst.nu

I midten af juni bliver der igen mulighed for at se fotoudstillingen, idet Ulla Kjær vil komme og fortælle om sin nye bog “Nicolas-Henri Jardin”. Så snart vi har datoen på plads vil vi orientere nærmere om dette arrangement.

Slotskoncerter

I løbet af sommeren afholder Slotskoncerterne af 1983 fire klassiske søndagskoncerter på Marienlyst Slot. Koncerterne afholdes kl. 19.30 på følgende søndage: Den 19. juni, 17. juli, 14. august og 28. august. Når Helsingør Kommune lejer slottet ud til arrangementer bliver Marienlyst Slots Venner ofte tilbudt et antal medlemsbilletter til reduceret pris. Dette er også tilfældet med Slotskoncerterne, hvor medlemmer af MSV kan købe billetten med 50% besparelse. Den ordinære billetpris er kr. 125,- og køb/bestilling af billet til særpris kan kun ske via mailadressen admin@flutist.dk eller på tlf. 4593 0778 (alle ugens dage kl. 8 til 22).
Mere om koncerterne på www.flutist.dk/slotskoncerter og www.facebook.com/slotskoncerteraf1983/

God Pinse og venlige hilsner
På bestyrelsens vegne
Michael Brostrøm & Birgit Stenderup

MSV Beretning 2015-16
MSV Regnskab 2015
MSV referat generalforsamling 17.04.16