Kære Marienlyst Slots Venner.

Vores ansøgning om yderligere forlængelse af fristen er nu sendt til Byrådet, og behandles på byrådsmødet den 24. juni. Fristforlængelsen er bl. a. begrundet i, at fonden ikke vil tage endelig stilling til ansøgningen før kommunevalget, da de forståeligt nok vil sikre sig, at der er den nødvendige interesse og positive indstilling i det nye Byråd.

Den ansøgte fond finder det også væsentligt, at kommunen involverer sig i projektet, og at den fremtidige brugsret til slottet præciseres. Derfor har vi forud for ansøgningen haft en ”runde” med flertallet af de politiske grupper, hvor vi har drøftet disse spørgsmål, og det er vores opfattelse, at der er en positiv indstilling til ansøgningen.

Tiden indtil kommunevalget bliver ikke ”bare” ventetid. Vi vil bruge tiden til at udvikle projektet, og søge flere fonde, således at vi evt. kan sammenstykke den nødvendige kapital fra flere bidragsydere. Vi skal også fortsat skabe opmærksomhed om arbejdet, og her er medlemsarrangementerne vigtige.

Derfor er vi glade for den store tilslutning til den nye arbejdsgruppe, der er kommet godt i gang med planlægningen af en række spændende arrangementer, og som allerede nu kan annoncere det første arrangement:

Søndag den 30. juni 2013 afholdes Bellman koncert i Marienlyst Slotshave 

Operasanger Erik Harbo fra Selskabet Bellman i Danmark vil synge og spille og dirigent Frans Rasmussen har tilbudt at lede fællessangen.

Som en hyggelig optakt vil vi opfordre alle til at komme med madkurv fra kl. 13.00. Selve koncerten starter kl. 14.00 og forventes at slutte kl. 16.00.

De udendørs arrangementer giver mulighed for, at mange kan deltage, så I må meget gerne invitere venner og bekendte med. For medlemmer er der gratis adgang. Nye medlemmer har naturligvis også gratis adgang og kan tilmelde sig ved indgangen. En gæstebillet koster 50 kr.

Når de sidste brikker i arrangementet er på plads, vil I modtage en indbydelse med det endelige program, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 30. juni.

Til slut en vigtig opfordring: I forbindelse med arrangementet er der brug for nogle ”ekstra hænder” i form af praktisk hjælp, så har du mulighed for at hjælpe med arrangementet den 30. juni, må du meget gerne kontakte os på info@marienlyst.nu eller på telefon 21 27 02 81.

Vi håber, at vejrguderne er med os, og at mange har lyst til at deltage, så vi kan få en festlig eftermiddag i den dejlige slotshave.

Venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup