Kære Marienlyst Slots Venner.

Slots- & haverundvisning

Sommerferien er ved at være forbi, og vi skal videre med projektet og i gang med efterårets
medlemsarrangementer. Første arrangement efter ferien bliver, som tidligere annonceret:
Slots- & haverundvisning lørdag den 30. august.

Der indledes med rundvisning på slottet kl. 15.00, hvor man kan høre om slottets spændende
historie og gå på opdagelse i de rå og rustikke omgivelser. Såfremt vejret tillader, bliver der
også mulighed for at opleve den fantastiske udsigt fra tagterrassen.

Kl. 16.00 gentager vi forårets havevandring for de mange, der ikke havde mulighed for at
deltage i maj måned. Her vil forfatterne til bogen om Marienlyst Slot og haver, kunsthistoriker
Lulu Salto Stephensen, arkitekt Hannes Stephensen og museumsinspektør Lars Bjørn Madsen,
tage deltagerne med på en smuk og spændende tur i de historiske haver omkring slottet. Vi
besøger både parterrehaven og slottets baghave, der strækker sig fra Marienlyst Slot og helt
ud til Højstrup. Det er i denne have man finder resterne af det internationalt berømte
romantiske haveanlæg, som foreningen arbejder på at genskabe.

Haverundvisningen er en opfølgning på bogen om Marienlyst Slot og haver, der siden
præsentationen på generalforsamlingen i april måned er blevet udleveret gratis til alle
foreningens medlemmer. Skulle der være nogen, som endnu ikke har modtaget bogen, kan
den fås i forbindelse med rundvisningen eller i Museumsbutikken på Helsingør Bymuseum.

Turen starter ved slottet, og forventes at vare ca. 2 timer. Dele af turen er ikke egnet for
gangbesværede.

Det er muligt at deltage i både slotsrundvisningen og i haverundvisningen, og man kan også
vælge kun at deltage i en af rundvisningerne. Tilmelding er nødvendig både til rundvisning på
slottet og i haverne, da deltagerantallet er begrænset. Tilmelding på info@marienlyst.nu med
angivelse af, hvilken rundvisning, man ønsker at deltage i.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, og der vil blive budt på en drink mellem de to
rundvisninger.

Teater i Marienlyst Slot

I løbet af sommeren har Marienlyst Slot været ramme om teatervirksomhed, og slottet har
summet af liv. Det har været dejligt at opleve, og spændende at se slottet brugt på en ny
måde. Først var der besøg af den spanske trup Kamtchatka, der havde stor succes med deres
levende installationsforestilling.

Nu er den danske teatergruppe Figura Ensemble “flyttet ind”,
og de vil i perioden 22.-26. august 2014 optræde med ” Et glimt…så er jeg væk igen”. Det er
en forestilling, om et menneskes søgen efter identitet. Om at høre til, føle sig hjemme eller
være i konstant bevægelse. Om hvordan identitet kan variere i forhold til, hvor du er i dit liv,
hvor du bor, hvem du møder, hvad du ønsker og hvad du har brug for i øjeblikket.

Hvad er vores identitet i dag? Det at have en bestemt identitet knyttet til en nationalitet eller
en bopæl er i forandring. Kan man finde balancen og lade sig forføre af sine foranderlige
omgivelser, der hvor man nu er, samtidig med at man har et “hjem” derhjemme? Eller taber
man sin identitet og tilhørsforhold i en globaliseret og hurtigt bevægelig verden.

“Et glimt…så er jeg væk igen” spilles på Marienlyst Slot den 22. august kl. 17.00 + 19.00 +
21.00, samt den 23. og 24. august kl. 16.00 + 18.00 + 20.00. Forestillingen, der byder på
både skuespil, sang, dans og musik, varer 1 time, og billetter kan købes for 50 kr. via
hjemmesiden www.helsingor-teater.dk

Medlemmer af Marienlyst Slots Venner inviteres endvidere til at overvære, når der onsdag den
20. august kl. 17.00 og kl. 19.00 er generalprøve. Der er gratis adgang til prøverne, men det
er nødvendigt at sikre sig en billet på billet@figura.dk

Maleri af Marienlyst Slot

Dette orienteringsbrev har vi valgt at dekorere med et hyggeligt maleri fra Marienlyst
Slotspark. Maleriet er en gave, som Marienlyst Slots Venner netop har modtaget, og motivet er
fra havens nordlige indgang ved Slotsvej. Både den tidligere portnerbolig, der blev opført i
1750´erne og vaserne er bevaret, men den hvide bygning til højre i billedet findes ikke mere.

Billedet er malet af Georg Sofus Seligmann. Han blev født i 1866 i København, og fik sin
uddannelse hos bl.a. P.S. Krøyer og Laurits Tuxen. Han debuterede i 1887 på Charlottenborg
Forårsudstilling, og vandt især anerkendelse som portrætmaler. Han malede også landskaber
og arkitekturmalerier og udstillede med Den Frie Udstilling. Georg Seligmann døde i 1924 på
Montebello i Helsingør.

Udover denne gave har foreningen også modtaget en anden spændende donation i form af
interessant havelitteratur fra en kendt havearkitekt. Både maleriet og havebiblioteket kan blive
til stor gavn i det videre arbejde, og vi er meget taknemmelige for, at foreningen på denne
måde bliver betænkt. Det er en fin måde at støtte arbejdet, og samtidig er det nye og gode
eksempler på den store interesse, som vi oplever, både i forhold til Marienlyst Slot og haver,
og i forhold til det fremtidsprojekt, vi arbejder med.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Michael Brostrøm & Birgit Stenderup