Kære Marienlyst Slots Venner.

Vi nærmer os medlemsmødet onsdag den 19. december kl. 19.00 i Toldkammeret, hvor projektet for det fremtidige Marienlyst Slot vil blive præsenteret.

Juletravlhed betyder desværre, at mange er forhindret i at deltage, og for at sikre, at alle bliver grundigt orienteret om projektet, sender vi den beskrivelse, der danner grundlag for præsentationen. Det giver også deltagerne mulighed for at orientere sig inden mødet.

Vi ser frem til en god diskussion af projektet, og håber også, at mødet giver mulighed for at diskutere det fremtidige arbejde i foreningen, f.eks: Hvordan og hvor meget ønsker medlemmerne at involvere sig.

Med økonomisk opbakning fra mere end 30 forretninger og virksomheder i byen, og med hjælp fra kreative medlemmer af foreningen er det lykkedes at lave en flot Marienlyst Slot kalender. Henrik Sylvest har leveret de dejlige billeder af slottet og haven, og grafiker Ole Søndergaards Tegnestue har sørget for elegant opsætning.

Kalenderen vil blive præsenteret på medlemsmødet sammen med en ny folder, og kan – takket være den store økonomiske støtte – uddeles gratis til alle medlemmer, også nye medlemmer af foreningen.

Deltagerne i medlemsmødet, vil få kalenderen udleveret, og øvrige medlemmer kan fra den 20. december afhente kalenderen i Museumsbutikken på Helsingør Bymuseum.         Kalenderen kan i øvrigt købes for 50 kr. hos Arnold Busck, i Museumsbutikken, og hos nogle af de forretninger, der er sponsorer.

Vi ser frem til et hyggeligt medlemsmøde, hvor vi med bidrag fra Lynhjem kan byde på et glas vin og ost. Det er stadig muligt at tilmelde sig på mailadressen: info@marienlyst.nu eller på telefon 2127 0281.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup