Kære Marienlyst Slots Venner.

Der har i de sidste dage været en del skriverier i de lokale aviser om, at Marienlyst Slots Venner skulle være løbet ind i store problemer, og vi finder i den forbindelse, at der er behov for at sætte nogle ting på plads.

Da vi ønsker at sikre, at det er nogle realistiske vilkår, vi præsenterer overfor de fonde, vi søger, er vi i løbende dialog med Helsingør Kommune, der ejer Marienlyst slot, for at få præciseret en række forhold.

I forbindelse med dette arbejde har vi kigget på flere modeller for, hvordan de formelle forhold kan skrues sammen, herunder overdragelsesformer. En af de modeller, som vi har fundet særlig interessant, er den, der gælder for Esrum Kloster. Her har en erhvervsdrivende fond fået stillet bygningerne til rådighed for et kulturelt projekt, der bygger på socialøkonomisk virksomhed, og hvor indtjening i form af kommerciel drift indgår.

Vi har drøftet en lignende model med Helsingør Kommune, men det har vist sig, at kommunen har vanskeligt ved at give en tilsvarende brugsret til Marienlyst Slot. Kommunalretlige regler betyder nemlig, at det vil være konkurrenceforvridende, såfremt der er tilknyttet kommerciel drift. Dette gælder tilsyneladende også, selvom vi har understreget, at driften sker på et non-profit grundlag, og alene har til formål at undgå, at der skal bruges kommunale midler til driften.

Grunden til, at det lovligt kan lade sig gøre i Esrum, er, at ejendommen er ejet af staten, og derfor ikke underlagt de samme begrænsninger, som gælder for kommunerne.

At skabe en ny fremtid for Marienlyst Slot er en stor og udfordrende opgave, og det er naturligvis en ekstra udfordring, at der gælder nogle særligt snævre rammer, fordi det drejer sig om en kommunal ejendom, men vi er overbeviste om, at det nok skal lykkes at finde en løsning, der ligger indenfor de juridiske rammer, der gælder for kommunerne.

I den forbindelse finder vi det positivt at læse lørdagens avis, hvor vi endnu engang får bekræftet, at der er stor politisk vilje både til projektet og til at finde løsninger. Vi er også glade for, at Byrådet før sommerferien gav os fristforlængelse til udgangen af august 2014.

Det betyder, at vi – forhåbentlig – har arbejdsro og god tid til at arbejde videre både med kommunen og med den fond vi allerede har søgt, og som vi i øvrigt først forventer at få svar fra i begyndelsen af det nye år. Samtidig er vi meget optaget af arbejdet med at søge andre fonde om tilskud.

Nok om avisskriverierne. Lad os slutte med at konstatere, at en dejlig sommer er ved at være på hæld, og at vi ser frem til meget snart at kunne præsentere det første efterårsarrangement på Marienlyst Slot.

Tak til arrangementsgruppen, der leverede en flot Bellman koncert i juni måned. De har igen været flittige og sammensat et spændende program for ”Vennerne”. Så snart aftalerne er helt på plads, sender vi programmet ud til jer.

Med venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup