Kære Marienlyst Slots Venner.

I vores sidste nyhedsbrev fra den 25. oktober fortalte vi lidt om de kommende arrangementer, og koncerterne ”Unge talenter på Slottet”, var en stor succes. Vi oplevede nogle fantastisk dygtige unge mennesker, der er i den grad var dedikerede til deres musik, og vi siger dem tak for en god oplevelse.

Som vi også nævnte i nyhedsbrevet, så har arrangementsgruppen flere spændende arrangementer på programmet, og vi bad jer sætte kryds ved den 8. december, hvor derskulle afholdes jul på slottet.

I forbindelse med planlægningen er vi imidlertid løbet ind i problemer, der gør det vanskeligt at afvikle arrangementet. Desuden har det vist sig, at der samme dag er et stort julearrangementpå Kronborg, et arrangement vi bestemt ikke vil forsøge at konkurrere med, og vi har derforvalgt at opgive vores arrangement.

Så julearrangementet på Marienlyst Slot den 8. december er hermed aflyst.

Vi beklager meget, at det har været nødvendigt at aflyse julearrangementet. Til gengæld ser vi frem til at mødes med – forhåbentligt – mange af jer, når vi i begyndelsen af det nye årafholder medlemsmøde, hvor vi vil præsentere og diskutere, hvad vi anser for en spændendeudvikling i projektet.

Som tidligere beskrevet, så afventer vores fondsansøgning, at det nyvalgte Byråd tager stilling til projektet i begyndelsen af det nye år. Vi oplever en stor og meget bred politiske opbakning til projektet, og vi forventer ikke, at denne opbakning vil være anderledes efter den 1. januar.

Ventetiden har vi brugt til at bearbejde projektet. Vi har bl.a. fået afklaret en række formelle forhold med Helsingør Kommune, vi har fået justeret vores budgetter, og også de fremtidige aktiviteter har fået et ”eftersyn”.

Det er fortsat tanken, at lægge hovedvægten i den fremtidige drift på formidling af havekunst,og vi er blevet klar over, at vi endnu højere grad skal betone slottets beliggenhed mellem tomeget interessante og vidt forskellige historiske haver 

En fornem parterrehave foran slottet, og hvad der tidligere var en romantisk have bag slottet.

Parterrehaven er – som det kan ses – løbende blevet passet og fremtræder i fin stand. Det tidligere romantiske haveanlæg bag slottet ligger derimod hen, overvejende som skov, men haven gemmer – hvad de fleste måske ikke er klar over – en enestående skat i form af resterne af et kilometer langt landskabeligt haveanlæg langs kystbrinken ud til Højstrup.

Vi har hele tiden vidst, at en genskabelse af den romantiske have ville være en styrke for projektet, og som vi beskrev i fondsansøgningen, så var det tanken, at vi på et senere tidspunkt ville søge andre fondsmidler til restaurering af det gamle haveanlæg.

Ressourcemæssige årsager, for et år siden, betød, at vi var nødt til at prioritere selve slottet, men ventetiden har givet os “luft” til allerede nu at gøre genskabelsen af den romantiske have til en del af projektet. Denne udvidelse er i sig selv et stort projekt, der skal beskrives særskilt, og det er vi i fuld gang med.

Haven var i 1800-tallet et af landets mest berømte romantiske haveanlæg – en international turistattraktion – og det kan den forhåbentlig blive igen. Et rigt kildemateriale, og mange synlige spor af det oprindelige haveanlæg, gør det muligt at retablere dette eneståendekulturlandskab.

En renovering skal naturligvis baseres på grundig dokumentation af, hvad der har været, hvad der er, og hvad der kan blive af de historiske haver omkring Marienlyst Slot, og i bestyrelsen har vi besluttet at bidrage med et skrift med fem interessante artikler om emnet.

Vi har taget kontakt til en række forfattere med dyb faglig viden om haverne og stor erfaring i formidling af deres indsigt, så resultatet bliver et solidt forankret hæfte, der kan læses af alle.

Med dette skrift ønsker vi at gøre opmærksom på de muligheder, der ligger i området omkring Marienlyst Slot som fremtidigt kultur og fritidsanlæg, og herigennem skabe interesse for engenskabelse af det romantiske haveanlæg.

Planen er, at det nye byråd tager stilling til Marienlyst Slot projektet på deres første møde i januar. Her vil vi dels anmode Byrådet om at tiltræde det hidtidige mandat, dels anmode om at Byrådet tager stilling til en udvidelse af mandatet med henblik på at give Marienlyst Slots Venner mulighed for at søge midler til en genskabelse af det romantiske haveanlæg.

Vi vil derfor gerne afholde et medlemsmøde umiddelbart efter, at Byrådet har taget stilling til vores ansøgning, og vi glæder os til både at diskutere udviklingen i projektet og præsentereskriftet om de historiske haver.

Den nærmere dato vil selvfølgelig blive meddelt, så snart vi kender datoen for Byrådsmødet.

Med venlige hilsner, og med ønsket om en god jul, og et godt nytår

På bestyrelsens vegne

 

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup