Kære Marienlyst Slots Venner.

Var man ikke allerede bekendt med Marienlyst Slots kvaliteter, så blev man det helt sikkert ved at høre Ulla Kjærs spændende og inspirerende foredrag om arkitekten Jardin.

Også dette arrangement var der meget stor interesse for at deltage i, så vi måtte desværre skuffe mange, men håber meget at kunne arrangere et tredje foredrag med Ulla Kjær. I øvrigt bliver der snart mulighed for at høre mere om franske arkitekt, som satte så mange fine aftryk i Danmark. DR K skal nemlig i gang med at producere en serie om Jardin, og en del af optagelserne vil foregå på Marienlyst Slot. Vi vil naturligvis orientere nærmere, når vi ved mere om tidspunktet for disse udsendelser.

Der er fortsat kun et begrænset antal pladser til arrangementer på Marienlyst Slot. Da interessen for at deltage er stor, tilstræber vi at tilbyde arrangementerne i flere omgange, og det er også tilfældet med det kommende arrangement:

Koncerten ”Unge talenter på Slottet” finder sted lørdag den 9. november kl. 14.00 og gentages søndag den 10. november kl. 14.00. Koncerten varer ca. to timer.

”Unge talenter på Slottet” er et nyt koncept, hvor vi præsenterer en række lovende unge mennesker indenfor forskellige kunstneriske genrer. Vi lægger ud med unge talenter indenfor musikken: To guitarister og ”Helsingør Saxofon Kvartet”.

De to guitarister Carl og Arthur Carlander er opvokset med klassisk guitar. De har begge fået undervisning fra deres 6. år af deres far, Jens Carlander, lærer på Helsingør Musikskole og MGK. Arthur blev student fra Sct. Annæ i juni 2013 og studerer nu på Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Han har virket ved mange koncerter siden han var 7 år. Udover dette komponerer han.
Carl har også medvirket ved mange koncerter og vandt en 1.præmie ved Berlingske Musikkonkurrence i år. Han går på MGK i København og i 9.klasse i Humlebæk. Han spiller også med i en trio.

”Helsingør Saxofon Kvartet” består af fire unge musikere: Thor Køppen, sopransaxofon, som er tredieårselev på MGK og søger optagelse på musikkonservatoriet næste år. Halfdan Clausen, altsaxofon og elev på Musik-skolen siden 2007. Villads Møgeltoft, tenorsaxofon og elev på Musikskolen siden 2008. På baryton- saxofon Rune Johansen, som er MGK optagelsessøgende og går på Musikskolens talentlinje efter bare fire års undervisning. Kvartetten spiller klassiske værker som både original musik og transskriptioner. Deres lyd er varm og homogen og også overraskende, fordi man sædvanligvis hører saxofonen som rytmisk instrument.
Kvartetten har allerede spillet ved flere officielle lejligheder, senest ved en reception i forbindelse med uddelingen af den prestigefyldte internationale designpris ”INDEX Award”, der fandt sted i Helsingør for to måneder siden. Her deltog flere hundrede VIP gæster, som også bemærkede de unge menneskers talent.

Prisen for at deltage i koncerten er 75 kr. incl. et glas vin i pausen, og bestilling af billet sker på mailadressen billet@marienlyst.nu – efter princippet ”først til mølle”.
I forbindelse med bestilling skal vi venligst bede om, at den ønskede dato præciseres.

Som tidligere nævnt har arrangementsgruppen flere spændende arrangementer på programmet, og der kan allerede nu sættes kryds ved den 8. december, hvor der afholdes jul på slottet. Til dette arrangement er der brug for praktisk hjælp til bl.a. en julecafe. Interesserede hjælpere kan tilmelde sig på telefon 21 27 02 81 eller på info@marienlyst.nu
og alle, der har lyst til at hjælpe, er meget velkomne til juleforberedelsesmøde onsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Frivilligcentret.

Om udviklingen i Marienlyst Slot-projektet kan vi fortælle, at ansøgningen om godkendelse af en mindre tilbygning til Marienlyst Slot bliver behandlet i Kulturstyrelsen pt. Slottet har gennem mange år været en fin ramme om udstillinger, men de gamle, smukke rum byder også på nogle begrænsninger, og i den fremtidige drift er der behov for at tilføre nogle moderne faciliteter. Den foreslåede tilbygning vil bl.a. muliggøre multimedieformidling, og med tilbygningen styrkes også tilgængeligheden for bevægelseshæmmede, idet der foreslås etableret en handicapelevator til betjening af 1.salen, der i dag ikke kan nås af kørestolsbrugere. Endelig er det et stort ønske at indrette en cafe, og til det formål er der brug for ”moderne rum” i form af køkkenfaciliteter, garderobe, toiletter, teknik- og depotrum.

Vi er naturligvis meget opmærksomme på, at Marienlyst Slot er en bygning af særlig karakter, og i forslaget er der taget højde for, at tilbygningen sker med stor respekt af de arkitektoniske værdier. Tilbygningen placeres på bagsiden af slottet bygget ind i en skrænt, og vil ikke komme til at påvirke slottets arkitektur. Den vil ej heller kunne ses udefra, idet den græs- klædte skråning retableres i den oprindelige profil, så slot og omgivelser vil fremstå som førhen.

Det er vores indtryk, at Kulturstyrelsen er forstående overfor de planer, vi har præsenteret, men da Marienlyst Slot er en bygning af helt særlig arkitektonisk værdi, skal ansøgningen forelægges Det særlige Bygningssyn, der er øverste fredningsmyndighed.

I den senere tid har vi haft besøg af en del grupper og foreninger, hvor vi viser rundt på slottet og fortæller om projektet for det fremtidige Marienlyst Slot. Har du kendskab til grupper med interesse for projektet, så kontakt os venligst på telefon 21 27 02 81 eller info@marienlyst.nu Vi stiller gerne op, da vi ser rundvisningerne som en god mulighed for at udvide kredsen af medlemmer og udklække nye ambassadører.