Kære Marienlyst Slots Venner.

Kalender

Vi slutter året med et dejligt vinterbillede fra den kalender, som foreningen netop har udgivet.

Takket være økonomisk opbakning fra mere end 60 forretninger og virksomheder i byen er det endnu engang lykkedes at lave en flot Marienlyst Slot kalender, og det har været en meget positiv oplevelse, at der i år er endnu flere forretninger og virksomheder, der ønsker at bakke op om projektet.

Med Marienlyst Slot kalenderen ønsker vi at skabe yderligere opmærksomhed om Marienlyst Slot og haver, og også denne gang kan vi takke Grafiker Ole Søndergaard for en elegant opsætning og et meget smukt resultat.

Kalenderens tema er “Marienlyst Slot og haver i kunsten” – et tema, der er ganske oplagt, fordi både slot og haver gennem tiden har været et yndet motiv for mange forskellige kunstnere. Med kalenderen vises et lille udpluk af kendte og ukendte motiver, og det er blevet en fin lille samling af billeder.

Udgivelsen af kalenderen blev markeret med et mindre nytårsarrangement på søndag den 4. januar. Kalenderen blev uddelt, og museumsinspektør Lars Bjørn Madsen samt arkitekt Hannes Stephensen, som har udvalgt motiverne, fortalte om den spændende historie, der gemmer sig bag de enkelte billeder. Desuden blev det nye år hilst velkommen med et glas vin.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Et andet spændende arrangement følger søndag den 25. januar, når Ole Christiansen, byplanlægger i Helsingør Kommune, fortæller om Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Marienlyst Slots rolle i den kommende nationalpark. Invitation med oplysning om billetbestilling følger senere.

Teater

Marienlyst Slot har i løbet af sommeren og efteråret dannet en smuk ramme om en række meget forskellige teaterforestillinger. For de mange, som kender slottet, har det været interessant at opleve bygningen på en helt ny måde, og samtidig har disse forestillinger bidraget til at mange “nye” har fundet vej til slottet og fået øje på stedets kvaliteter.

Den sidste teaterforestilling i rækken, “Med ørerne på Stormkrog” er baseret på en af Danmarks mest anerkendte digtere, Inger Christensen. Forestillingen opføres på Marienlyst Slot søndag den 11. januar kl. 16.00, hvor Jannie Faurschou fortolker Inger Christensens digte og med levende musik fører tilskuerne gennem digterens fantastiske univers. Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden www.helsingor-teater.dk

Status

Ved afslutningen af et år, er det naturligt at kigge tilbage på det år, der er gået og gøre status, og i den forbindelse er det meget positivt at konstatere, at interessen for vores projekt fortsat er stor og stigende. Nye medlemmer er kommet til og en række faggrupper og kulturelle institutioner ser også store muligheder i projektet, som – med udvidelsen til også at omfatte haverne – har fået et nyt og interessant perspektiv.

I det nye år vil Marienlyst Slots Venner fortsat arbejde for opfyldelsen af foreningens mål, og arbejder i den forbindelse fortsat på at en eller flere af landets store fonde vil træde til med den nødvendige økonomiske støtte.

Året sluttede også med en fin donation. Endnu engang har en mindre lokal fond skænket foreningen 50.000 kr. og hermed vist stor påskønnelse af det arbejde, der udføres for at skabe et nyt Marienlyst Slot.

Vi ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup

PS: Medlemmer, som ikke havde mulighed for at deltage i nytårsarrangementet den 4. januar, kan afhente kalenderen i Museumsbutikken på Helsingør Bymuseum.