Kære Marienlyst Slots Venner.

Det er nu et stykke tid siden, at I sidst hørte fra os, men det er bestemt ikke udtryk for, at projektet er gået i stå. Vi arbejder fortsat på fuld kraft for opfyldelse af foreningens formål.

På Byrådets møde i foråret 2014 fik vi udvidet vores mandat til også at søge midler til at genskabe den romantiske have, der er placeret bag Marienlyst Slot, og som strækker sig langs kystbrinken helt ud til Højstrup.

Der har efterfølgende været lidt forvirring om tidsrammen for vores mandat, og sagen har derfor endnu en gang været behandlet i Byrådet den 19. januar 2015. Det er meget glædeligt, at vi igen har fået enstemmig opbakning fra Byrådet til vores arbejde, og at vores mandat nu entydigt er forlænget til medio 2016, hvilket giver os god arbejdsro. 

Vi ved godt, at det er ambitiøst også at inddrage genskabelsen af den romantiske have i det samlede projekt, men vi er blevet mere og mere overbeviste om, at muligheden for at rejse de nødvendige bevillinger hænger nøje sammen med at kunne skabe et sted, hvor ikke bare bygningerne er unikke, men hvor også omgivelserne og aktiviteterne er noget helt særligt.

Vi er derfor igang med at bearbejde vores fondsansøgning, således at vi tager udgangspunkt i at skabe en ramme, der lægger vægt på at kunne formidle en 400-500 år lang havehistorisk udvikling, hvor vi belyser de skiftende idéindhold, stilarter og havekunstneriske udtryk.

Den ramme findes netop på Marienlyst Slot, hvor nogle af de fineste arkitekter og gartnere gennem tiden har udnyttet den unikke sammenhæng mellem slot og have, til at åbne et vindue til det bedste i europæisk arkitektur og havekunst.

Det vil vi fortælle mere om på generalforsamlingen den 19. april kl. 15.00 i Toldkammeret, hvor vi håber at se mange medlemmer. Indkaldelse til generalforsamling er medsendt.

For at perspektivere ”havetankegangen”, har vi, i umiddelbar forlængelse af den officielle generalforsamling, fået en af vores førende haveeksperter, landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz, til at holde foredrag. Nærmere herom i den medsendte invitation. 

Som I ved, har vi på grund af restriktioner fra brandvæsenet kun haft lov til at være max 50 personer på slottet af gangen, hvilket har givet kedelige begrænsninger, når vi havde indendørs arrangementer.

Det har vi længe ønsket at ændre på, og vi har nu fået tilladelse til at etablere en ny, midlertidig, broforbindelse fra Kongens Have og til kongens værelse på 2. sal. Derudover er vi igang med at etablere lovpligtig flugtvejsbelysning, og når det er på plads, får vi mulighed for at være betydelig flere på slottet af gangen. Med broforbindelsen får vi også mulighed for at tilbyde gangbesværede og kørestolsbrugere adgang til arrangementerne på 2. sal – det er vi meget glade for.

Vi slutter forårets arrangementer af med at afholde plantebyttedag i Marienlyst Slotspark søndag den 31. maj fra kl. 14.00 – 16.00. I forbindelse med arrangementet vil der også være mulighed for rundvisning på slottet.

I en senere medlemsorientering vil vi fortælle nærmere om plantebyttedagen, ligesom der kommer mere orientering om Livsstilmessen i parken den 26. juni – 28. juni.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen den 19. april kl. 15.00. 

God påske og venlig hilsen På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup