Kære Marienlyst Slots Venner.

Et portræt af Dronning Juliane Marie, udført af maleren Andreas Brünniche, pryder denne gang orienteringsbrevet, og det skydes, at Marienlyst Slots Venner inviterer medlemmerne til:

EN EFTERMIDDAG MED EN OND DRONNING!
søndag den 17. februar kl. 15-17

Forfatteren Maria Helleberg, kendt for sine historiske romaner, vil fortælle om
Juliane Marie – den onde enke-dronning fra Struensee-tiden.

Hvem var hun? Hvad var hun? Skurk? Ond? Idealist? Økonom? Realist? Marienlyst var hendes lysthus. Hun regerede Danmark fra 1772 til 1784. Hun residerede på Fredensborg og Christiansborg. Hun havde den mest udsøgte smag. Og så var hun en fremragende propagandist,

Kom og hør og se og mød hende…

Arrangementet foregår naturligvis på Marienlyst Slot, der har fået sit navn efter Juliane Marie.

Deltagerantallet er desværre begrænset til 50 personer på grund af slottets tilstand og den manglende brandsikring.

Billetprisen er 50 kr. og bestilling af billet sker på mailadressen info@marienlyst.nu – efter princippet ”først til mølle”.

Helsingør Kommune har annonceret, at de holder åbent hus på Marienlyst Slot den 23. februar 2013 kl. 10-15. Den dag kommer der forhåbentlig mange mennesker på slottet, så det er vigtigt, at Marienlyst Slots Venner er til stede med opfordringer til de besøgende om at melde sig ind i foreningen og støtte arbejdet med at skabe en ny fremtid for Marienlyst Slot.

Forhåbentlig har mange medlemmer tid og lyst til at deltage i uddelingen af foldere, så vi kan udnytte denne oplagte hvervemulighed. Interesserede kan melde sig på foreningens mailadresse info@marienlyst.nu

Bestyrelsen har efter medlemsmødet kigget nærmere på de idéer, der kom vedrørende medlemsinvolvering, og vil som opfølgning på diskussionen foreslå, at vi danner nogle grupper, der arbejder videre med de forskellige idéer. Vi håber, at der er interesserede medlemmer til følgende grupper:

  • En hvervegruppe, der ser på, hvordan vi får endnu flere medlemmer.
    Birgit Stenderup deltager fra bestyrelsen, og koordinerer mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen.
  • En arrangementsgruppe, der tager sig af planlægning og afholdelse af støttearrangementer.
    Her deltager Per Godtfredsen fra bestyrelsen som koordinator mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen.

Send en mail til info@marienlyst.nu og skriv hvilken arbejdsgruppe du har lyst til at deltage i.

Hjemmesiden er vi i gang med at redigere, den skal ajourføres på en række områder, og vi skal have oprettet den portal, hvor medlemmer kan skrive, hvad de kan og vil bidrage med.
Når dette arbejde er afsluttet, har foreningen meget brug for hjælp fra en person, der løbende vedligeholder hjemmesiden. Har du lyst til at hjælpe med hjemmesiden, så hører vi meget gerne fra dig.

Med hensyn til kontingent har bestyrelsen besluttet, at kontingentperioden skal følge kalender- året, og at et betalt kontingent for medlemskab i 2012 også dækker for 2013.
Marienlyst Slots Venner blev dannet i februar måned 2012, først som en “støttegruppe”, og den 29. april 2012 blev foreningen formelt stiftet med vedtægter, bestyrelse og kontingent. Ved et arrangement den 15. maj blev der åbnet for medlemskab, og nu har vi så af praktiske grunde valgt at lade årskontingentet følge kalenderåret. Skulle nogen af jer føle, at I med denne beslutning får rabat, må I meget gerne benytte rabatten på et medlemsgavekort…

Nogle støtter har stadig ikke fået betalt kontingent. Dem vil vi i nærmeste fremtid kontakte og opfordre til at betale, så de også kan deltage på generalforsamlingen i april måned.

Marienlyst Slot kalenderen er tæt på at være udsolgt, men i Museumsbutikken på Helsingør Bymuseum er der stadig nogle eksemplarer tilbage, og et par uger endnu vil det stadig være muligt at få kalenderen udleveret.

Med venlige hilsner
På bestyrelsens vegne
Michael Brostrøm & Birgit Stenderup