Kære Marienlyst Slots Venner.

Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev, var det egentlig planen, at vi i november måned blot skulle præsentere et projektudkast for den fond, vi arbejder med, men fonden opfordrede os til at indsende ansøgningen hurtigst muligt, da der er en mulighed for, at den i så fald kan blive behandlet allerede til februar. Denne opfordring tog vi selvfølgelig imod, gjorde ansøgningen færdig, og afleverede den 20. november en flot ansøgning.

Nu håber vi naturligvis på medlemmernes tilslutning, når vi præsenterer projektet for det fremtidige Marienlyst Slot på medlemsmødet onsdag den 19. december kl. 19.00 i Toldkammeret på 1.sal.

Datoen for medlemsmødet er ikke helt optimal, men er valgt, fordi vi ønsker at holde mødet tæt på byrådsmødet den 17. december, hvor ansøgningen om fristforlængelse behandles.

Byrådet vil i øvrigt få projektet præsenteret inden byrådsmødet. Der er offentlig adgang til denne præsentation, der finder sted i byrådssalen kl. 16.00, så det er samtidig en alternativ mulighed, for dem, der er forhindret i at deltage i medlemsmødet.  

Det forhold, at vi har fået afleveret fondsansøgningen, giver ”luft” til at arbejde mere med andre af venneforeningens opgaver, og på medlemsmødet vil vi meget gerne – ud over at præsentere og diskutere det fremtidige projekt – drøfte medlemsinvolvering, hvervning af medlemmer, medlemsarrangementer mv.

Vi er selvfølgelig glade for, at vi har fået samlet omkring 500 medlemmer, men er overbeviste om, at vi sagtens kunne blive mange flere. Vores tanke er derfor at gå mere direkte ud og opfordre både personer, foreninger, og forretninger/firmaer til medlemskab.

Til dette formål er vi ved at opdatere vores folder, og i håb om at 2013 bliver året, hvor Marienlyst Slot får ”nyt liv”, har vi desuden sat gang i trykningen af en kalender med dejlige billeder af slottet og haven.

Vi håber, at mange af jer kan finde tid til at deltage den 19. december trods juletravlhed, og skal venligst bede om, at I tilmelder jer på mailadressen: info@marienlyst.nu

 Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup

PS. Vi har valgt ikke at oplyse navnet på den fond, vi søger, da det er vores opfattelse, at det kan lægge et uheldigt pres ved behandlingen af vores ansøgning, og vi beder jer respektere dette.