Kære Marienlyst Slots Venner.

Vi havde en fantastisk fin koncert på Marienlyst Slot. Det var en dejlig oplevelse med nogle søde, charmerende og meget talentfulde musikere fra konservatoriet i Sct. Petersborg.

Interessen for koncerten var meget stor og bekræfter, at der er grundlag for at skabe en ny fremtid for slottet. Omkring 200 henvendte sig for at få en af de eftertragtede billetter, som brandmyndighederne havde begræset til 50 på grund af bygningens tilstand. Vi er selvfølgelig kede af, at så mange gik glip af den dejlige oplevelse, men håber at kunne lave et lignende arrangement i januar måned.

På mange måder var koncerten en perfekt måde at promovere projektet. Der har været stor omtale, og mange har meldt sig ind i foreningen både for at støttet arbejdet med Marienlyst Slot og for at kunne deltage i kommende medlemsarrangementer. Vi er nu oppe på ca. 500 medlemmer, og håber selvfølgelig, at vi bliver endnu flere.

Også fra anden side har foreningen mødt stor interesse og støtte. Helsingør Campingplads sørgede for overnatning til de 5 russiske musikere, og Restaurant Ciao Ciao serverede middag for musikerne. Desuden kunne koncertdeltagerne i pausen nyde et dejligt glas vin og kransekage sponseret af henholdsvis Lynhjem og Møllers Konditori. Også Sparkøbmanden på Lappen bidrog med sodavand.

Arbejdet med fondsansøgningen går nu ind i en spændende fase. I denne måned skal vi præsentere et projektudkast for en af de store fonde og fornemme, hvad de siger til vores idéer.

Fristen på 6 måder er ved at udløbe, og vi skal derfor søge Byrådet om fristforlængelse. Denne ansøgning vil blive behandlet på byrådsmødet den 17. december sammen med en orientering om projektet.

I december måned vil vi også præsentere projektet for medlemmerne. Præsentationen vil finde sted onsdag den 19. december kl. 19.00, og vi håber meget, at mange vil have tid og lyst til at deltage. Nærmere oplysninger, også om sted, vil komme, når vi nærmer os arrangementet.

Vi er glade for, at det på kort tid er lykkedes at sammensætte et projekt, der har det indhold, som vi mener, at der skal til for at skabe et nyt og levende Marienlyst Slot, og vi håber meget at både medlemmer, politikere og ikke mindst fondene vil dele vores begejstring.

At det er lykkedes, skyldes ikke mindst de mange gode input, som vi undervejs har fået både fra medlemmer og fra personer, som vi har opsøgt på grund af særlig ekspertise.

Vi har arbejdet under et stort tidspres, og i bestyrelsen er vi helt klar over, at det ikke har været foreneligt med den helt optimale medlemsindflydelse i form af f.eks. medlemsmøder.

Byrådet gav os 6 måneder til at finde økonomisk grundlag for den indvendige istandsættelse og præsentere en fremtidig driftsmodel for slottet, og det er kort tid til en opgave, der – ud over selve projektet – byder på mange facetter, herunder etablering af en forening, hvervning af medlemmer, og medlemsarrangementer. Naturligvis er det heller ikke uden betydning, at der er tale om en opgave, som vi skulle løse i vores fritid.

Det, som vi har prioriteret i forhold til medlemmerne, er orientering samt opfordringer til at kommentere vores forslag og til at komme med nye idéer. Det forhold, at vi undervejs har fået mange tilbagemeldinger, som vi har kunnet indarbejde i projektet, har givet os indtryk af, at medlemmerne har taget imod opfordringen og involveret sig på denne måde. Yderligere har mange medlemmer opfordret os til at afholde arrangementer på slottet.

Vi håber, at der er forståelse for, at det i høj grad er vilkårene for vores arbejde, der har betinget den måde vi har grebet opgaven an, og ser frem til at drøfte projektet med jer den 19. december.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup