Helsingør den 24. juli 2012

 

 

Kære Marienlyst Slots Venner.

 

Siden sidste orienteringsbrev har Helsingør fået en kulturkanon, og det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at Marienlyst Slot er kommet med i denne kanon. Det er dejligt, at mange mennesker har givet udtryk for, at de ser en stor værdi i denne fornemme bygning. At sætte fokus på Marienlyst Slot har tilsyneladende ikke været helt forgæves…

 

Vores forslag til fremtidig anvendelse af Marienlyst Sot er blevet præsenteret for Byrådet, og de har ikke haft bemærkninger. Medlemmer og støtter af MSV fik også præsenteret forslagene, og herfra kom der en del tilbagemeldinger. Vi siger tak for alle bidrag, både kommentarerne til de fremsendte forslag og de spændende nye idéer.

Lige nu er vi ved at færdiggøre det omfattende katalog af idéer til fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot, og samtidig arbejder vi videre med beskrivelsen af projektet, forretningsplaner m.v. Vi glæder os meget til, at vi – inden fondsansøgningen sendes af sted – kan præsentere projektet både for vores medlemmer og for Byrådet.

 

Den udvendige istandsættelse af Marienlyst Slot er nu afsluttet. Stilladserne er taget ned, og slottet er blevet rigtig flot og bestemt et besøg værd. Mange kunne sikkert også tænke sig at se slottet indvendigt, og vi er derfor glade for, at kommunen har imødekommet vores ønske om at afholde arrangement, hvor medlemmer af MSV inviteres til rundvisning på slottet. Den romantiske have byder også på en spændende historie, og som et supplement til rundvisningen på slottet vil der være tilbud om havevandring, hvor kyndige folk fortæller om det historiske haveanlæg. Slot & Have arrangementet finder sted søndag den 19. august kl. 14.00-16.00. Vi vil orientere nærmere om programmet, når vi kommer tættere på datoen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 

Til slut en meget positiv historie, der gerne må inspirere: En venlig dame, som har haft sin barndom i Helsingør, henvendte sig og fortalte, at hun havde været på besøg i Helsingør og hørt om problemerne med Marienlyst Slot, og det arbejde MSV gør for at undgå, at slottet bliver solgt. Hun ville gerne hjælpe, og tilbød en donation til Marienlyst Slots Venner. Vi takkede naturligvis mange gange for påskønnelsen af arbejdet og det kærkomne bidrag.

 

 

 

Med venlig sommerhilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup