Helsingør den 27. maj 2012

Kære Marienlyst Slots Venner.

 

Vi havde en festlig og velbesøgt reception i forbindelse med åbningen af foto- udstillingen om Marienlyst Slot. Borgmesteren åbnede udstillingen, som MSV har arrangeret i samarbejde med Henrik Sylvest.

 

Formålet med udstillingen er i al sin enkelhed, at minde os selv og hinanden om det smukke Marienlyst Slot: Hvad er det, der er så særligt ved slottet, og hvorfor synes vi, at det er så vigtigt, at den offentlige adgang bliver bevaret, og her danner Henriks fine billeder en alle tiders ramme. Med al tydelighed viser billederne et lille udpluk af alt det, som vi i MSV finder magtpåliggende at bevare fuldt tilgængeligt. For det er jo de herligheder, vi ville miste, hvis slottet blev solgt og adgangen begrænset.

For dem af jer, der ikke havde mulighed for at være til stede ved åbningen, er det stadig muligt at se udstillingen. Fotografierne er udstillet på Kulturværftet indtil den 18. juli. Herefter vil udstillingen ”vandre” til de øvrige biblioteker i Helsingør kommune.

 

Vi kan også anbefale, at kigge forbi Kulturværftets Bibliotek, der på 3. etage har suppleret vores fotoudstilling med en fin litteraturudstilling om Marienlyst Slot.

 

Formålet med fotoudstillingen er naturligvis også at gøre opmærksom på MSV, og det er tanken at afholde og deltage i flere arrangementer, men vores første prioritet er naturligvis at komme videre med udformningen af projekt og fondsansøgning.

 

Vi mangler desværre stadig at få fastlagt vilkårene for vores mandat, og har til vores store overraskelse fået oplyst, at disse vilkår kræver godkendelse i både økonomiudvalg og Byråd, så vi er bange for, at der kan gå et stykke tid, før vi for alvor kan komme i gang. Blandt andet er det jo helt afgørende, at vi kan komme indenfor på slottet, således at de arkitekter, vi har i gruppen, kan få påbegyndt den bygningsmæssige undersøgelse, der skal danne grundlag for istandsættelsesprojektet og fondsansøgningen.

 

Vi må til gengæld gå ud fra, at den frist vi er blevet givet, regnes fra det tidspunkt, hvor vilkårene bliver godkendt, da vi først fra dette tidspunkt har reel mulighed for at gå i gang.

 

Som nævnt i vores sidste orienteringsbrev er MSV nu dannet, og vi håber at rigtig mange vil melde sig ind i foreningen. Årskontingentet er kr. 100,- pr person og kr. 150,- for par og foreninger. Kontingentet indbetales til vores bankkonto i Spar Nord, reg.nr. 9056, konto nr. 4578367395. Husk at meddele navn, adresse og e-mail ved indbetalingen.

 

Vi håber, at vi hurtigt får overvundet de politiske overraskelser og forhindringer, og glæder os over den store opbakning som MSV har fået i befolkningen. Der ingen tvivl om, at vi er mange, der deler ønsket om, at Marienlyst Slot og Have får en ny blomstringstid som kulturelt samlingssted for os alle.

 

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup