Kære medlemmer af Marienlyst Slots Venner.

Ansøgning til Helsingør Byråd om medfinansiering

Som vi skrev til jer i slutningen af november, har vi sendt en ansøgning om medfinansiering til Helsingør Byråd. I ansøgningen er der ikke lagt skjul på, at vi efter mange års ihærdigt arbejde må konstatere, at der er behov for at henvende sig til fondene på et nyt grundlag med et klart signal om, at fondene ikke alene skal finansiere projektet, men at ejeren, Helsingør Kommune, også bidrager.

Vores ansøgning blev behandlet i Økonomiudvalget den 21. januar, og udvalget har sendt følgende indstilling til Byrådet:

”Et flertal af økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), og Allan Berg Mortensen (Ø) besluttede at indstille til Byrådet, at der afgives en hensigtserklæring om, at Helsingør kommune vil vedstå sin forpligtelse som ejendomsejere, og at Helsingør Kommune samtidig meddeler, At Helsingør Kommune ønsker at drøfte projektbeskrivelsen og det videre forløb for derved at sikre kommunens engagement.” Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale flertallets indstilling.

Indstillingen fra flertallet i Økonomiudvalget betragter vi som et positivt skridt på vejen, og vi håber, at Byrådet vil bakke op om indstillingen, da det er en forudsætning for at fortsætte arbejdet med at søge fondsmidler til slottet, at Helsingør Kommune ønsker at involvere sig og bidrage med finansiering.

En del medlemmer har interesseret spurgt, om der er adgang til Byrådsmødet på mandag den 28. januar, hvor sagen behandles. Det er der naturligvis, så vi er sikkert en del, der mødes i byrådssalen på mandag kl. 17.00.
Byrådsmødet bliver desuden sendt live via dette link https://www.helsingor.dk/politik/byraadet/byraadstv/

Kommende arrangementer

Mens bestyrelsen i stor spænding har ventet på tilbagemelding på ansøgningen om medfinansiering, har vi – i sædvanlig positiv ånd – lagt planer for de kommende måneder, og vi kan glæde jer med, at der er flere spændende arrangementer på programmet.

Som altid vil vi forud for hvert arrangement udsende en invitation med nærmere omtale og oplysninger om billetbestilling/tilmelding, men allerede nu kan I notere følgende datoer:

  • Søndag den 27. februar: Musikalsk foredrag om Holger Drachmann.
  • Søndag den 24. marts: Foredrag om Kong Peder.
  • Søndag den 7. april: Generalforsamling – som altid “krydret” med et spændende oplæg.

Ekstra hænder

I løbet af foråret danner slottet desuden ramme om en række kunstudstillinger, hvor Marienlyst Slots Venner på forskellig måde er involveret. Især i forbindelse med udstillinger er der brug for frivillige hjælpere til forskellige praktiske opgaver, og vi hører meget gerne fra medlemmer som har lyst til at give en hånd med. Send gerne en mail , hvis du er interesseret i at hjælpe til eller høre nærmere om opgaverne.

Tak til La Corius

Til slut en stor tak til “La Corius”, som sørgede for, at vi til nytårsarrangementet den 6. januar kunne byde det nye år velkommen med dejlige toner. Arrangementet blev lidt af et tilløbsstykke, og selvom vi havde gjort plads til de 150 deltagere, som maksimalt må være på slottet, så var der hurtigt ”udsolgt”.

Med venlig hilsen
Michael Brostrøm
Formand
Marienlyst Slots Venner