Kære Marienlyst Slots Venner.

Vi var heldige med planlægningen af Slot & Have arrangementet. Den 19. august var en af årets smukkeste og varmeste dage, og det fantastiske vejr var uden tvivl medvirkende til et meget vellykket og velbesøgt arrangement. Stor tak til alle hjælpere: Sangere og musikerne, der sørgede for dejlig stemning, rundvisere, der gjorde os klogere, og alle andre inklusive dem, der sørgede for at vi fik lidt at drikke.

Med arrangementet fik MSV udvidet medlemstallet betydeligt. Der kom mange helt nye medlemmer, og ”gamle støtter” benyttede lejligheden til at melde sig ind i. Dem af jer, der stadig ikke har meldt sig ind i foreningen, er meget velkomne. Kontingentet, der er kr. 100,- pr person og kr. 150,- for par, indbetales til vores bankkonto i Spar Nord, Reg.nr. 9056. Konto nr. 457-83-67395. Husk at oplyse navn, adresse og e-mail ved indbetalingen.

Flere har henvendt sig, og spurgt om det er muligt at gentage rundvisningen i slot og have. Vi undersøger muligheden og planlægger i øvrigt nye medlemsarrangementer, bl.a. håber vi at kunne afholde en koncert i oktober måned og en forfatteraften i november måned, og vil naturligvis orientere nærmere, når arrangementerne er mere på plads.

Som nogle af jer sikkert har bemærket, har MSV i samarbejde med Helsingør Dagblad bragt en serie af artikler under overskriften ”Marienlyst – et slot med en have så skøn”. De spændende artikler er skrevet af et af vores medlemmer, museumsinspektør Lars Bjørn Madsen, som gavmildt deler ud af sin store viden. Artiklerne vil også blive lagt ind på hjemmesiden www.marienlyst.nu

Orienteringsbrevet har denne gang fået ny illustration, og den er hentet fra foreningens nye brevpapir. Også her har vi fået hjælp af et af vores medlemmer, grafiker Ole Søndergaard, som venligt har stillet sin ekspertise til rådighed. Det hyggelige træsnit fra 1859 stammer i øvrigt fra Illustreret Tidende.

Til slut lidt om selve projektet vedrørende det fremtidige Marienlyst Slot: Vi nærmer os tidspunktet, hvor vi kan sende fondsansøgning af sted. Både projektbeskrivelse, forretningsplan og budgetter er for alvor ved at tage form. Det er en lang og sej proces, og der er stadig et stykke vej, før vi er helt i land, men vi gør hvad vi kan, for at Marienlyst Slot igen skal blive til lyst og glæde for alle.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup