Marienlyst Slots Venner

Hvem er MSV?

Marienlyst Slots Venner er en støtteforening, der har til formål at genrejse Marienlyst Slot og haver. 

Marienlyst Slots Venner blev etableret i 2012 som en reaktion på den politiske udmelding om at sælge Marienlyst Slot.

Foreningen oplevede hurtigt en stor tilslutning af medlemmer, og har på nuværende tidspunkt omkring 1500 medlemmer.

Marienlyst Slots Venner har fra første færd arbejdet realistisk og sagligt.

Foreningen arbejder tæt sammen med Helsingør Kommune, som har vist Marienlyst Slots Venner stor tillid og en høj grad af imødekommenhed.

Hvad arbejder vi for?

I arbejdet med Marienlyst Slot og haver lægger foreningen vægt på:

  • at den offentlige adgang til slot og haver bevares
  • at slottets og havernes historie og arkitektoniske værdier skal tilgodeses
  • at projektet ikke alene er et kulturprojekt, men også et socialt projekt, der hjælper udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, og at det følgelig skal drives som en socialøkonomisk virksomhed
  • at slottet og haverne skal være til glæde for alle, og at den fremtidige anvendelse skal interessere og involvere mange, både på et folkeligt -og et mere specialiseret niveau
  • at det frivillige engagement, der kendetegner Marienlyst Slots Venner, skal være en vigtig del af projektet

Frivilligt arbejde

Marienlyst Slots Venner er baseret på frivillig og ulønnet indsats i alle aspekter af foreningens virke.

Bestyrelsen bidrager ved at mobilisere og organisere indsatsen, så alle, der ønsker det, kan bidrage til at bære projektet frem.

En stort, beredvilligt korps af medlemmer assisterer med både faglig bistand og praktisk hjælp.

Foreningens bestyrelse udgøres af otte medlemmer, hvis kompetencer er vidt favnende; fra arkitektur, projektledelse, fondsadministration, historie og jura til sociologi. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Læs mere om baggrunden for dannelsen af MSV, læs vores beretning og find vores vedtægter her