Marienlyst Slots Venner

Baggrund for dannelse af MSV

Efter angreb af en ægte hussvamp gennemførte Helsingør Kommune i 2008-12 en omfattende udvendig renovering af Marienlyst Slot for over 30 mio. kr. Renoveringen blev langt mere omkostningskrævende end beregnet, hvorfor kommunen måtte opgive at fuldføre den indvendige istandsættelse. I stedet blev det besluttet, at sætte slottet til salg.

Udsigten til, at det smukke slot ville blive lukket for offentligheden, fik en gruppe borgere til at reagere. Gruppen, der udgjorde initiativtagerne til Marienlyst Slots Venner, mente, at man i stedet for at sælge ud af kulturarven burde udnytte det store potentiale, som slottet og de omkringliggende haver repræsenterer. Vigtigt var også, at slot og haver oprindeligt er skabt som et hele, og at et salg af slottet ville bryde denne helhed.

Marienlyst Slots Venner, der formelt blev etableret på en stiftende generalforsamling den 29. april 2012, fik hurtigt stor folkelig tilslutning. På få måneder lykkedes det at sætte salget i bero. Foreningen tilbød Helsingør Kommune at bidrage konstruktivt til en løsning, og et flertal i byrådet gav Marienlyst Slots Venner mandat til at finde et grundlag for en ny fremtid for slottet.

Efter kommunalvalget i 2013 blev Marienlyst Slots Venners mandat stadfæstet af et enigt byråd.

Mandatet løber indtil videre til slutningen af juni 2016.