Kære Marienlyst Slots Venner.

Sommeren nærmer sig sin afslutning, og vi er ved at være klar med nye aktiviteter, men først lidt orientering om projektet.

Forlængelse af mandat

I bestyrelsen er vi meget bevidste om, at det er et stort arbejde, vi har påtaget os, og forud for ansøgningen om mandatforlængelse har det naturligvis været diskuteret, om vi fortsat har kræfterne til at yde, hvad der skal til for at skaffe fondsmidler.

Vi enige om, at vi er indstillet på at investere de fornødne kræfter i projektet, og vi er meget glade for, at Helsingør Byråd på sit møde den 24. juni 2016 besluttede at forlænge foreningens mandat indtil udgangen 2017. Med beslutningen viser Byrådet stor tillid og opbakning, og det er meget vigtigt, idet et tæt samarbejde med Helsingør kommune er et grundlæggende vilkår for vores fondsansøgning.

Ansøgningsprocessen kan nu fortsætte for fuld kraft. Planen er at foretage en opdeling af projektet, således at ansøgningen kan fordeles på flere fonde.

Endnu en flot donation fra Ellen Lindhardt

Begrundet i Ellen Lindhardts store kærlighed til Marienlyst Slot og hendes ønske om at støtte projektet donerede Ellen Lindhardt sidste efterår en imponerende decoupageudstilling, der blev til i samarbejde med blomsterkunstneren Tage Andersen.

Ellen Lindhardt var desværre mærket af alvorlig sygdom, og – som vi tidligere har fortalt – døde hun i foråret. Hendes dødsbo er nu gjort op, og det har vist sig, at Ellen Lindhardt i sit testamente havde bestemt, at hendes decoupager skulle tilfalde Marienlyst Slots Venner.

Vi er Ellen Lindhardt dybt taknemmelig for de fantastiske gaver, hun har givet os, både “En Eventyrlig Udstilling”, der blev oplevet af over 1500 besøgende, og den generøse arv, som vi efter bedste evne vil forvalte i Ellen Lindhardts ånd.

P.t. er vi ved at forberede et arrangement, der skal handle om Ellen Lindharts liv og hendes kunst. Så snart vi kender datoen for arrangementet, vil I høre nærmere.

Brasque-udstilling 4.-11. september

Fra søndag den 4. september danner Marienlyst Slot atter ramme om en kunstudstilling. Denne gang er det en udstilling med nyere malerier og objekter af kunstneren Gert Brask, som for nogle år siden ændrede sit kunstnernavn til Brasque.

Gert Brask har en lang tradition med udstillinger på Marienlyst Slot. I perioden 1990-2006 har han udstillet ni gange, både solo og sammen med kunstnersammenslutningerne Blå Sekvens og Cirrus. Nu, hvor Gert nærmer sig de 70 år, glæder han sig over igen at kunne vise sin kunst på sit yndlingssted i Helsingør.

Som professionel kunstner siden ’70erne har Gert Brask haft utallige udstillinger nær som fjern, og han har opnået stor anerkendelse for sin kunst. Bl.a. har kunsthistorikeren Bente Hammershøy udtalt sig meget rosende: “Gert Brask maler, hvad han ser for sit indre øje og komponerer sine malerier på en oversanselig facon med fantasiforestillinger, hvor den symbolske brug af kendte elementer får et – måske – udfordrende drej og med alle detaljer gengivet med fotografisk omhu i forskellige synsvinkler, som ikke holder vand for et køligt blik, men som man MÅ overgive sig overfor”.

Lige siden Venneforeningens start har Gert Brask bakket op om arbejdet med at genrejse Marienlyst Slot, og med udstillingen ønsker han at vise sin store støtte til projektet. Marienlyst Slots Venner er meget taknemmelig for den fine donation, idet alle udgifter i forbindelse med udstillingen dækkes af Gert Brask ligesom entréindtægter doneres til foreningen.

Udstillingen er åben alle dage kl. 11-16. Entré kr. 25,- Gratis adgang for medlemmer af MSV.

Vi håber, at mange af jer har tid og lyst til at kigge forbi.

Med venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Michael Brostrøm & Birgit Stenderup