Om MSV

Marienlyst Slots Venner er en støtteforening, hvis formål er at give Marienlyst Slot og haver en nyblomstringstid

Marienlyst Slots Venner

Marienlyst Slots Venner er en støtteforening, hvis formål er at give slottet og haven en ny blomstringstid, som kulturelt samlingssted for både borgere og turister. 

Det er vores opfattelse, at Marienlyst Slot og have er en sammenhængende kulturhistorisk enhed, og at der til både Slot og have fortsat skal være offentlig adgang for alle. 

Foreningen er etableret som en reaktion på den politiske udmelding om at sælge Marienlyst Slot, og vi er derfor glade for, at det lykkedes at skabe et politisk flertal for ikke at sælge slottet, men i stedet give Marienlyst Slots Venner mulighed for at skabe en ny fremtid for slottet. 

Hvis det skal lykkes at skabe de rette rammer for at få et nyt liv i Marienlyst Slot, er det en forudsætning at der via fondsmidler etableres mulighed for at færdiggøre den indvendige renovering, og det er vigtigt at vi er mange, der bakker op om projektet. 

Vi håber derfor, at du vil støtte arbejdet ved at melde dig ind i foreningen. 

Bliv en del af
Marienlyst Slots Venner i dag